top of page

Публічна оферта

Наступний текст є договором між інтернет-магазином, чий сайт розміщений за адресою https://www.miligus.com і має назву "Інтернет-магазин", і користувачем послуг інтернет-магазину, який має назву "Покупець". Цей договір встановлює умови купівлі-продажу товарів Покупцем через сайт інтернет-магазину.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти згідно зі статтями 633, 641 і главою 63 Цивільного кодексу України. Умови цього договору однакові для всіх покупців, незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).

1.2. З прийняттям умов цього договору, а саме публічної оферти інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.

2. Терміни та визначення

2.1. Інтернет-магазин – Miligus, заснований відповідно до законодавства України, який обслуговує сайт, розміщений за адресою https://www.miligus.com.

2.2. Товар - перелік товарів, який опублікований на сайті інтернет-магазину.

2.3. Покупець - фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років і отримує інформацію від інтернет-магазину, розміщує замовлення на пошук, комплектацію та резервування товарів, які представлені на сайті інтернет-магазину, з метою, не пов'язаною з підприємницькою діяльністю, або юридична особа/фізична особа - підприємець.

2.4. Замовлення - заявка Покупця, яка оформлена і розміщена на адресу інтернет-магазину для пошуку, комплектації та резервування товарів з метою їх подальшої покупки Покупцем.

2.5. Сайт - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://www.miligus.com. Сайт містить всі ознаки публічної оферти щодо пошуку, комплектації та резервування товарів, обраних Покупцем на сайті.

2.8. Особистий кабінет - простір на Сайті, до якого має доступ Покупець. Він містить персональну інформацію та історію розміщених Покупцем Замовлень.

3. Предмет угоди

3.1. Ця угода встановлює порядок взаємодії та умови надання Покупцеві послуг Інтернет-магазину з урахуванням його бажання, прагнення та можливості скористатися послугами пошуку, комплектування та резервування Товарів, а також з метою забезпечення Покупцю необхідної інформації, знаходження та комплектування Товарів згідно замовлення Покупця та їх резервування для подальшої покупки.

3.2. Інтернет-магазин надає Покупцеві наступні послуги:

3.2.1. Пошук, комплектування та резервування Товарів на основі замовлення, оформленого Покупцем на Сайті та підтвердженого Інтернет-магазином.

3.3. Інтернет-магазин здійснює продаж та доставку Товарів за допомогою кур'єрських служб доставки, зазначених на сайті Інтернет-магазину на підставі заявок Покупців, залишених на Сайті та підтверджених Інтернет-магазином. Вказані на Сайті ціни на Товари включають в себе вартість послуг пошуку, комплектування та резервування товарів Покупців, якщо інше не зазначено в підтвердженні Заявки.

3.4. Покупець погоджується з умовами цієї угоди в момент оформлення замовлення шляхом натискання на кнопку "Підтвердити замовлення", що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цієї угоди та згоду з її умовами. Надалі будь-яке заперечення з боку Покупця щодо надання таким чином своєї згоди звільняє Інтернет-магазин від будь-якої відповідальності за невиконання умов цієї угоди та надає право Інтернет-магазину скасувати замовлення в односторонньому порядку.

4. Правила використання веб-сайту

4.1. Покупець має можливість переглядати вміст веб-сайту, робити замовлення і користуватися іншими сервісами, наданими на сайті.

4.2. Для доступу до персоналізованої інформації та отримання додаткових можливостей на сайті необхідна реєстрація.

4.3. При реєстрації Покупець надає такі дані:

  • Повне ім'я;

  • Номер телефону;

  • Адреса електронної пошти;

  • Пароль.

4.4. Покупець зобов'язується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації, наданої Покупцем при реєстрації та здійсненні замовлення.

4.5. Після реєстрації на сайті Покупцеві надається доступ до особистого кабінету.

4.6. Покупець зобов'язується не розголошувати свої дані доступу, які були вказані під час реєстрації. У разі підозри Покупця щодо несанкціонованого використання третіми особами його облікового запису, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Інтернет-магазин, надіславши електронного листа на адресу Info@miligus.com або зателефонувати за номером 097 387 71 85.

4.7. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на сайті під його обліковим записом.

4.8. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві у використанні послуг інтернет-магазину, якщо є підстави вважати, що Покупець надав недостовірну інформацію або вчиняв недобросовісні дії (наприклад, порушення умов цього договору тощо).

4.9. Заборонено використовувати сайт для протиправної та забороненої діяльності. Покупці зобов'язуються дотримуватися законів України та прийнятих в Інтернеті норм поведінки, зокрема, але не обмежуючись, забороною розміщення екстремістського, порнографічного чи будь-якого іншого матеріалу, що ображає честь, гідність та ділову репутацію третіх осіб і порушує загальноприйняті моральні норми, а також розміщення рекламної інформації без згоди Інтернет-магазину.

5. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Замовлення можна оформити на нашому Сайті шляхом самостійного додавання обраних Товарів до віртуальної корзини та натискання кнопки "Оформити замовлення".


 

5.2. Зареєстровані покупці, а також ті, хто бажає скористатися формою "Швидкого замовлення", можуть оформити Замовлення на Товари.

6. Порядок оплати

6.1. Покупець отримує замовлені Товари, вказані у розміщеному на Сайті замовленні, і здійснює оплату послуг Інтернет-магазину згідно умов, які погоджені сторонами в підтвердженому Інтернет-магазином замовленні Покупця:

  • Заздалегідь оплачуючи на рахунок Інтернет-магазину, вказаний у замовленні;

  • Оплачуючи при отриманні Товару в відділенні кур'єрської служби;

  • Здійснюючи онлайн-оплату карткою через платіжну систему Ipay.

6.2. Загальна вартість Замовлення, включаючи повну вартість Товарів і послуг Інтернет-магазину, розраховується як сума, яка підлягає оплаті, і вказується на Сайті під час оформлення Замовлення.

7. Умови повернення

7.1. Повернення і обмін інших товарів кінцевим споживачам, що не включені до переліку, зазначеного вище, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Для фізичних осіб акт повернення товару можна отримати за посиланням.

8. Конфіденційність та захист особистих даних

8.1. При реєстрації на нашому веб-сайті, ви, як покупець, надаєте особисті та контактні дані, зазначені в пункті 4.3. цього договору, проте це не обмежується лише ними.

8.2. Під час реєстрації на веб-сайті або оформлення замовлення ви добровільно надаєте ваші особисті дані та виражаєте згоду на обробку та використання (включаючи передачу) цих даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р.

8.3. Ми використовуємо отримані особисті дані для надання послуг, визначених у цьому договорі, а також для просування послуг, які ми надаємо, включаючи автоматизовану обробку персональних даних.

8.4. Ми зобов'язуємося не розголошувати отриману від вас інформацію. Розкриття такої інформації третім особам, включаючи агентів, що діють на підставі договору з нами, не вважається порушенням, за винятком випадків, коли це вимагає законодавство.

8.5. Якщо ви бажаєте припинити обробку особистих даних нами, ви можете звернутися до нашої служби підтримки та подати відповідне звернення. У такому випадку ви не зможете продовжувати користуватися послугами нашого веб-сайту.

8.6. Ви несете відповідальність за збереження своїх особистих даних у актуальному стані. Ми не несемо відповідальності за будь-які проблеми, що виникли внаслідок неправильності або застарілості наданих вами даних.

9. Інформаційні повідомлення

9.1. Реєструючись на нашому веб-сайті, ви даєте згоду на отримання інформаційних повідомлень від нас та наших партнерів, що діють на підставі договору з нами, за допомогою SMS-повідомлень та електронної пошти.

9.2. Ви маєте право в будь-який момент відмовитися від отримання такої розсилки, змінивши відповідні налаштування в особистому кабінеті.

10. Правила використання матеріалів, що розміщені на Сайті

10.1. На Сайті містяться різні матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші законом захищені об'єкти, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні твори та звукові записи.

10.2. Використання всього вмісту Сайту регулюється українським законодавством.

10.3. Покупець не має права використовувати матеріали, що розміщені на Сайті, у тому числі вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або передачі, створювати похідні твори тощо.

11. Інші умови

11.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується українському матеріальному праву.

11.2. Недійсність будь-якого положення або частини цього договору не призводить до недійсності всього договору в цілому.

11.3. Всі спори, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, повинні вирішуватися шляхом переговорів. Якщо не вдається досягти згоди, Покупець або Інтернет-магазин мають право звернутися до судових органів для вирішення спору згідно з чинним законодавством.

11.4. Інтернет-магазин залишає за собою право вносити зміни до тексту цього договору за власним розсудом в будь-який час без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (чинна) версія договору завжди доступна на Сайті.

bottom of page